Modlitební týden 3.-10.11.2018

Zveme Vás na Modlitební týden, který prožívá Vsetínský sbor ve dnech 3.-10.11.2018, podobně jako celá Církev adventistů sedmého dne.
Letošním tématem je „Bible – Boží slovo“.
Setkání se konají v prostorách sboru každý den od 18:00 hodin s výjimkou neděle a čtvrtka.